Ansvarserklæring

Dette Internet site er hjemmesiden for Profile A/S
 
Ansvarsbegrænsning

Information på denne web-site stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne web-site er kun tænkt som generel information.

Informationerne på web-siten er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men Profile A/S giver ingen garantier om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af web-sitens indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen af siten på nettet.

Profile A/S fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til web-sites, til hvilke denne web-site er forbundet.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Pro-file A/S om denne web-site bliver Profile A/S' ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Profile A/S er ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne web-site inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne erklæring skal fortolkes i henhold til dansk lov og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved domstolene.

Profile A/S

Skånevej 2
6230 Rødekro
Tlf.: 7363 1000
Fax: 7363 1001
info@profile.dk


CVR-nr. 24 21 23 94