Værløse

Værløse

Nyt tag på villa i Værløse.
Der er valgt Nelskamp blådæmpet falstagsten.

Entreprenør:
Tribest, Lyngby