Nibra Tagsten

Nibra Tagsten

Kun de bedste når toppen

Tagsten er ikke bare tagsten – og et tag er ikke bare et tag. Tagets og tagstenenes vigtigste funktion er at fungere som klimaskærm, der beskytter mod både sol, blæst, vand og frost. Det stiller store krav, som alle opfyldes af Nibra tagsten.

Nibra tagsten produceres efter tysk grundighed, på Europas mest moderne værk til fremstilling af tagsten.
Værket anvender de nyeste teknikker og kun de allerbedste råmaterialer, det er grundlaget for en meget høj kvalitet. Nibra tagsten brændes i egen form ved ekstremt høje temperaturer, derved opnås en brudstyrke på 250% over kravene og en maksimal fugtoptagelse på 3%.
Det er din sikkerhed for et tag, der modstår fugt og frostsprængninger, og holder vejr og vind sikkert ude.

40 års garanti - din tryghed

Nibra H14

Nibra H14

• Falstagsten
• Højtliggende dobbeltfals
• Ca. 13,9 sten pr. m²
• 100% keramisk ler

Nibra H14 er den sten, der i sit samlede udtryk kommer tættest på at ligne den traditionelle vingetagsten.

Nibra H10

Nibra H10

• Falstagsten
• Højtliggende dobbeltfals
• Ca. 10,3 sten pr. m²
• 100% keramisk ler

Nibra H10 er storesøsteren til Nibra H14. På oplægningen spares der tid og lægter, da antallet pr. m² er mindre, og lægteafstanden større.

Nibra G10

Nibra G10

• Falstagsten
• Højtliggende dobbeltfals
• Ca. 10 sten pr. m²
• 100% keramisk ler

Nibra G10 kan lægges i forbant, hvorved der kan opnås et skiferlignende look.

Nibra F10Ü

Nibra F10Ü

• Romerfals tagsten
• Ca. 10,sten pr. m²
• 100% keramisk ler

Nibra F10Ü fremstår mere plant med en bølge pr. ca. 15 cm.

Nibra F8 ½

Nibra F8 ½

• Falstagsten
• Højtliggende dobbeltfals
• Ca. 8,5 sten pr. m²
• 100% keramisk ler

Nibra F8½ har en fleksibel lægteafstand på 35 mm, hvilket gør den nem og økonomisk at lægge.

Nibra Ds5

Nibra Ds5

• Falstagsten
• Højtliggende dobbeltfals
• Ca. 6 sten pr. m²
• 100% keramisk ler

Nibra DS 5 er et godt alternativ til stål og eternit, hvor man ønsker et økonomisk teglprodukt af høj kvalitet.