Lisbjerg Bakke


Adresse: Lisbjergvej, 8200 Århus N
Udført: 2017
Bygherre: AL2bolig
Bruttoareal: 4.100 m²
Anlægssum: 56 mio. kr.
Byggesystem: Massivtræ med facader af ubehandlet træ
Arkitekt: Vandkusten
Landskab: Vandkusten
Ingeniør: Moe
Byggeriet har været udbudt i storentrepriser og opføres af Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S, Hustømrerne A/S, Bravida Danmark A/S, ØSB A/S og HNJ Entreprenør A/S
Entreprenør: Hustømrerne A/S
Katrinebjergvej 117, 8200 Århus N
Tlf.: 8739 2999
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hustømrerne A/S
Hustømrerne A/S

Se Galleri


Så er Profile A/S på landkortet med CLT

Visionære træhuse er med til at kickstarte ny by med 20.000 indbyggere ved Lisbjerg.

Beliggenheden bliver ikke meget bedre. Fra de øverste etager er der udsigt over Egådalen, og en af de nærmeste naboer er den nye Lisbjerg Skole. Her får den nye letbane stoppested til efteråret, og på supercykelstien er der blot otte km til Aarhus Midtby. Om få år ligger her en by med 20.000 indbyggere.

På Lisbjerg Bakke ved Aarhus opføres lige nu en helt særlig almen boligbebyggelse. De smukke træhuse bliver et fremragende eksempel på, hvordan vi kan bygge kvalitet i fremtiden. Danmarks måske bedste boligarkitekter - Vandkunsten - har tegnet bebyggelsen i samarbejde med MOE. Byggesystemet er baseret på udstrakt brug af CLT-elementer, som erstatning for traditionelle betonelementer.

Vandkunstens projekt vandt i 2014 arkitektkonkurrencen udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Daværende minister Carsten Hansen sagde dengang:

- En million danskere bor i en almen bolig, og det er derfor helt afgørende, at vi løbende udvikler byggeriet, fremtidssikrer det og fastholder det som en god og tryg ramme for de mennesker, der har valgt denne boligform.

Gennemtestet byggesystem med massivtræ

Opførelsen af de 6 punkthuse med op til fire etager er i fuld gang. Og det går imponerende hurtigt. Boligerne opbygges omkring en stabiliserende trappe- og elevator-kerne i betonelementer. De store massive CLT elementer fra Profile A/S placeres strategisk, således at de lette skillevægge kan placeres frit og eventuelt flyttes senere eller fjernes helt.

Det er AL2bolig, der står bag det nye 4.100 kvadratmeter stort etagebyggeri i træ. Træ er valgt som byggemateriale, dels på grund af sine energimæssige egenskaber, dels fordi det bidrager til et godt indeklima.

Risikoen for fugtskader er minimeret ved en stramt styret planlægning. Det sikrer, at bærende trækonstruktionselementer kan rejses inden for fire uger pr. blok. De resterende - og mere fugtfølsomme elementer monteres under fuld overdækning.

af Thomas Mølvig