Bæredygtighed Profile A/S

EMICODE®

EMICODE® er et tysk indeklimasystem, der på basis af test af bl.a. VOC-emissionen (volatile organic compounds) gør det muligt at sammenholde og vurdere forskellige byggematerialers påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Man kan på basis af en emissionstestrapport udstedt af et akkrediteret laboratorie ansøge om licens til at bruge EMICODE mærket på et produkt hos GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. Systemet har 3 emissionsklasser for lav emissionsprodukter, hvor EC1 PLUS er den bedste karakter ud af de tre.

EMICODE logo

Læs mere om Emicode her
https://www.emicode.com

Nedenstående produkter er registreret som EMICODE produkter: