Bæredygtighed Profile A/S

FN’s Verdensmål

Profile A/S støtter op om FN’s Verdensmål
FN’s Verdensmål har, med en ambitiøs og global udviklingsdagsorden, sat kurs mod mere bæredygtighed.
Profile A/S har valgt at fokusere på tre mål, hvor vi kan sætte størst muligt aftryk på en bæredygtig udvikling. Det er verdensmål nr. 4 Kvalitetsuddannelse, nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion og nr. 15 Livet på land.
Ved at arbejde med FN’s Verdensmål bidrager vi til at løse nogle af verdens største udfordringer og samtidig fremtidssikre vores egen forretning.

4 – Kvalitetsuddannelse
Vi tager ansvar for at tiltrække og uddanne vores elever, ligesom vi tilbyder vores medarbejdere personlig og faglig udvikling, så de er godt klædt på til både nutidens og fremtidens udfordringer, herunder i at vejlede om bæredygtige produkter og i at forstå behovet for bæredygtigt byggeri.

12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Vi stiller krav til vores leverandører om bæredygtig produktion og ansvarlighed. For at blive leverandør til Profile A/S skal man underskrive vores Code of Conduct, som sikrer, at samarbejdspartnerne efterlever standarder og konventioner, både når det gælder miljø, menneskerettigheder, sociale forhold og antikorruption.

15 – Livet på land
Profile A/S ønsker at være med til at præge udviklingen af det bæredygtige byggeri. Vi køber og sælger certificeret træ, hvilket betyder, at vi er med til at sikre ansvarligt og bæredygtigt skovbrug, der tager hensyn til mennesker, dyr og planteliv. Certificeringerne er med til at sikre, at de mennesker, der arbejder i skoven, har den rette uddannelse, det rette sikkerhedsudstyr og får en fornuftig løn.

Verdensmål Profile A/S