Sundhedsfremme mærket 2023

Profile A/S har modtaget Sundhedsfremme mærket 2023

Profile A/S har modtaget Sundhedsfremme mærket 2023, som er et helt nyt initiativ fra Aabenraa Kommunes Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Mærket skal sætte ekstra fokus på at fremme sundheden for medarbejderne i lokale virksomheder, det tildeles virksomheder, der aktivt tager ansvar for medarbejdernes sundhed i form af sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladsen. Både de små initiativer i hverdagen og større tiltag kan komme i betragtning til mærket.

“Best Place to Work”
Ét af Profiles primære indsatsområder er at være “Best Place to Work”. Derfor arbejder vi aktivt med sundhedsfremmende initiativer, og støtter op om alle aktiviteter, der kan bidrage til øget trivsel for medarbejderne både fysisk og mentalt. Vores mål er at skabe mange små og store tiltag, så alle kan være med, i det omfang de har lyst.

Af store og tilbagevendende tiltag har vi DHL-løbet, Fodbold Cup og Padel Cup. Der er stor opbakning til begivenhederne, som både byder på sportslige og sociale oplevelser. Medarbejderne arrangerer selv fællestræning i ugerne op til arrangementerne. For nyankomne medarbejdere, er det en rigtig god måde at blive rystet sammen med teamet på.

Af daglige tiltag har vi bl.a. “De 12 månedlige udfordringer”, som er små fysiske øvelser, som man kan lave i fællesskab. Udover at alle får rørt sig, så giver det et godt afbræk i arbejdsrutinen, og det skaber nye måder at møde hinanden på.

I den festlige afdeling bidrager vores personaleforening med 5-6 sociale arrangementer årligt. Det kan f.eks. være temafest, kanotur eller en tur i biografen. Én gang om året inviteres alle medarbejdernes familiemedlemmer også med.

“Digitalisering og Procesoptimering” og “Bæredygtig Vækst”
To andre indsatsområder for virksomheden er “Digitalisering og Procesoptimering” og “Bæredygtig Vækst”, derfor prioriterer vi vigtigheden af at følge med i udviklingen – både i samfundet og i byggebranchen. Vi har jævnligt folk på kursus og efteruddannelse i alt fra førstehjælp til dokumentation af bæredygtigt byggeri. Vi deltager også på udvalgte fagmesser, så det er muligt for medarbejderne at holde sig opdateret på sit fagområde.

Lige nu samarbejder vi med Teknologisk Institut omkring procesoptimering via robotteknologi, der kan gøre arbejdet mindre belastende for vores in-house forarbejdning. På lageret har vi for nylig investeret i en kran med vakuumløfter, der skåner vores lagermedarbejdere for gentagne tunge løft.

Et godt signal at sende
Vi bruger tildelingen af Sundhedsfremme mærket 2023 som afsæt til at arbejde videre og udbygge vores sundhedsfremmende tiltag i virksomheden. Mærket giver os en ekstra mulighed for at skabe opmærksomhed omkring emnet både internt og eksternt.
At vi er en virksomhed med fokus på at fremme sundheden for vores medarbejdere, er et godt signal at sende til alle, og ikke mindst til vores kunder, samarbejdspartnere og kommende medarbejdere.